Cjenik prijevoda sa:

Engleskog , njemačkog i talijanskog na hrvatski jezik

kn8500
  • AK – autorska kartica

Slovenskog na hrvatski
jezik

kn11000
  • AK – autorska kartica

Hrvatskog na njemački, engleski i talijanski jezik

kn9900
  • AK – autorska kartica

Hrvatskog na slovenski
jezik

kn12000
  • AK – autorska kartica

*Cijena ovjere sudskog tumača za engleski i njemački uvećana je za 30 % ukupne cijene prijevoda.

Osnovni način obračuna je autorska kartica (1500 slovnih znakova s razmacima). Norma prevoditelja u agenciji je 7 AK dnevno. Ako se norma mora povećati radi stizanja roka, povećava se cijena žurnom pristojbom od 50 -100 % od uobičajene cijene. Žurna pristojba se naplaćuje ako se mora prevoditi vikendom ili blagdanima. Cijenu ugovaramo s klijentom pri preuzimanju prijevoda. Omogućujemo popust prijevoda stalnim naručiteljima ako je mjesečna količina iznad 100 AK.

VAŽNE NAPOMENE

1. Alpha prijevodi d.o.o. za sve prijevode namijenjene tisku preporučuje jezičnu lekturu. Za prigovore na nelektorirane tekstove objavljene u tisku ili u sredstvima javnog priopćenja Alpha prijevodi d.o.o. ne može preuzeti odgovornost.

2. Alpha prijevodi d.o.o. će koristiti svoje rječnike, tumače i pojmovnike ukoliko od strane Naručitelja ne dobije jezičan i stručno neoprečan čitljiv rječnik izvornika ili adekvatnu terminologiju za korištenje u prijevodu.

3. Alpha prijevodi d.o.o. jamči za sve prijevode da će ih smatrati i čuvati kao službenu i poslovnu tajnu.

4. Usluge koje ovdje nisu navedene obračunavaju se dogovorno.