Category

Novosti

Politika kvalitete

By | Novosti

Politika kvalitete

 

ALPHA PRIJEVODI  radi na zadovoljstvo tvrtke  i klijenata. U našem poslovanju sve je podređeno, u konačnici, zadovoljnom kupcu radi čega smo u konstantnom procesu zadovoljavanja poslovnih potreba klijenata i otklanjanje njegovih problema.

Da bismo to postigli obvezujemo se na:

 • Organizaciju društva koja će omogućiti stvaranje i pružanje kvalitetne usluge
 • Prihvaćanje kritika, sugestija i prijedloga klijenata
 • Trajnu brigu za likvidnost društva
 • Osiguranje kvalitetne i poticajne radne atmosfere, da bi svi koji sudjeluju u procesu stvaranja zadovoljstva klijenta, osjećali zadovoljstvo učinjenim
 • Ulogu savjetnika, a ne samo prodavača
 • Omogućavanje djelatnicima sudjelovanje u upravljanju uvažavanjem sugestija, mišljenja i prijedloga
 • Primjenjivanje i poboljšavanje učinkovitosti procesa i sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 17100:2015

Politika tvrtke usmjerena je na inovativne razvoje i napredne tehnologije u radu  te  s toga koristimo  CAT alate za osiguranje kvalitete uvijek kad je to moguće. Svjesni svih zahtjeva klijenata, nastojimo učinkovito upravljati terminološkim bazama podataka i glosarima specifičnima za svakog klijenta i za svako područje znanja. Naši su prijevodi rezultat stručnog ljudskog rada uz pomoć napredne tehnologije.

Upravljanje kvalitetom – ključ povjerenja i zadovoljstva klijenata

By | Novosti

Vjerujemo da ste više puta bili nezadovoljni kupac te razumijemo Vašu potrebu za osjećajem sigurnosti u kvalitetu pri odabiru prevoditeljske agencije i plaćanju usluge.

Iz tog razloga u Alpha prijevodima dosljedno već 6 godina ulažemo u upravljanje kvalitetom usklađivanjem svih procesa poslovanja prema međunarodnim normama ISO 9001:2015
i ISO 17100:2015.

Redoviti recertifikacijski i nadzorni audit proveden je u travnju 2021. godine u svim organizacijskim jedinicama agencije Alpha prijevodi, a kontrola usklađenosti sa zahtjevima normi potvrdila je našu kvalitetu i sljedivost.

Međunarodna norma ISO 9001 određuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom u slučajevima kad organizacija:

 • treba dokazati svoju sposobnost dosljedne isporuke i pružanja usluga koje ispunjavaju zahtjeve kupaca, zakona i propisa te
 • namjerava povećati zadovoljstvo kupaca djelotvornom primjenom sustava, uključujući procese za neprekidno poboljšavanje sustava i osiguravanje sukladnosti sa zahtjevima kupaca i
  odgovarajućim zahtjevima zakona i propisa.

S druge strane, međunarodna norma ISO 17100 sadrži zahtjeve za temeljne procese, resurse i ostale činitelje potrebne za pružanje kvalitetnih prijevodnih usluga koje su u skladu s mjerodavnim specifikacijama. Također je sredstvo pomoću kojega prevoditeljska agencija dokazuje sukladnost prijevodnih usluga s normom i sposobnost svojih procesa i usluga za isporuku prijevoda koji su u skladu s klijentovim i svim ostalim mjerodavnim specifikacijama.

Javite nam se s povjerenjem na info@alpha-prijevodi.hr te ćemo Vam nakon besplatne procjene količine teksta reći okvirnu cijenu i rok izrade prijevoda.

2 razloga zbog kojih ćete htjeti lokalizirati svoje web stranice!

By | Novosti

Širite poslovanje na inozemno tržište i odlučili ste prevesti svoje web-stranice? Odlično!

Prije no što krenete, dat ćemo Vam 2 razloga zbog kojih ćete se umjesto za klasičan prijevod odlučiti za lokalizaciju!

Za početak, lokalizacija i prijevod često se koriste kao zamjenjivi izrazi, ali podrazumijevaju vrlo različite usluge:

Prijevod je postupak prijenosa teksta iz jednog jezika u drugi.

Lokalizacija je postupak prenošenja cjelokupnog proizvoda ili sadržaja iz jednog jezika u drugi, odnosno lokalizacija istovremeno pokriva jezičnu i kulturnu prilagodbu.

 

 1. Lakši pristup tržištu

 

Iako je lako steći dojam da je dovoljno svoje web-stranice prevesti samo na engleski jezik, istraživanja ipak pokazuju da se samo 25,9 % interakcija na mreži odvija na engleskom jeziku, što znači da preostaje 74,1 % ostalih jezika koji predstavljaju ogroman potencijal za stvaranje odnosa s drugom publikom i tržištima.

Lokalizacija omogućava lakši pristup inozemnom tržištu jer bi Vaša web-stranica bila spremna i kompatibilna s bilo kojim jezikom, regijom, sadržajem i valutom, a istodobno bi ostala vjerna identitetu Vaše marke.

Sami smo svjedoci brojnih neuspjeha u globalnom brendiranju, stoga se morate pobrinuti za istraživanje, razumijevanje jezika (dijalekata i lokalnog rječnika), kulture, kulturnih referenci i publike ciljnih tržišta, a sve navedeno može Vam osigurati pravilna primjena lokalizacije!

 

 1. Globalna, ali i lokalna marka

 

Vjerujete da Vaši proizvodi i  usluge mogu ostvariti velik uspjeh na inozemnom tržištu te se želite globalno proširiti ili ste već sada globalna marka, no primjećujete da ne uspijevate jednako kvalitetno prenijeti svoju poruku različitim publikama?

Koji god slučaj bio, pri pozicioniranju na tržište na umu morate imati činjenicu da, iako ćete biti ili već jeste globalna marka, Vaš će uspjeh biti zajamčen samo ako ćete na svakom tržištu biti percipirani kao lokalna marka. Drugim riječima, ključ svake uspješne marketinške kampanje nije u tome da publici opisujete što prodajete, već da se s njom povežete i ostvarite kvalitetan i dugoročan odnos.

O važnosti prijevoda i lokalizacije možemo zaključiti i na temelju sljedećih podataka:

 1. 90 % kupaca sadržaj o proizvodima i uslugama radije čita na svojem jeziku
 2. 78 % kupaca preferira kupovati na stranicama koje su na njihovu materinskom jeziku i koje su prilagođene lokalnom tržištu

 

Odlučili ste se za lokalizaciju?

Alpha prijevodi nude usluge klasičnih i lokaliziranih prijevoda svih vrsta dokumenata, web-stranica, mobilnih aplikacija te videozapisa! Sve vrste prijevoda odrađuju visokokvalificirani prevoditelji s dugogodišnjim iskustvom. U ponudi imamo prijevode na više od 10 svjetskih jezika. Među rijetkim prevoditeljskim agencijama posjedujemo certifikate prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 (sustav upravljanja kvalitetom) i EN 17100:2015 (sustav upravljanja kvalitetom za prevoditeljske tvrtke), koje nas obvezuju na poštovanje rokova i prevođenje vrhunske kvalitete uz poštovanje poslovne terminologije.

Pošaljite nam upit na info@alpha-prijevodi.hr te ćemo Vam nakon besplatne procjene količine teksta reći okvirnu cijenu i rok izrade prijevoda.

Neka Vam jezik i kultura stranih tržišta ne budu prepreka u poslovanju!

 

Sve što trebate znati o sudskim tumačima

By | Novosti

Tko su sudski tumači?

Sudski tumači su jedine ovlaštene osobe za uslugu prevođenja službenih dokumenata. Svojim potpisom i pečatom (ovjeravanjem) na prijevodu dokumenta sudski tumač potvrđuje kako je pripremljeni prijevod ispravan te prihvaća pravnu odgovornost za moguće pogreške.

Kako postati sudski tumač?

Da bi osoba postala sudski tumač odnosno ovlašteni prevoditelj mora zadovoljiti nekoliko uvjeta definirana Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima:

 • Opći uvjeti propisani za prijam u državnu službu
 • Završen sveučilišni diplomski studij
 • Znanje hrvatskog i stranog jezika (međunarodna svjedodžba priznatog ispita o poznavanju jezika – C2 razina prema Europskom referentnom okviru ili diploma sveučilišnog diplomskog studija filološkog smjera)
 • Položen ispit o poznavanju ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja (ispit se polaže pri nadležnom
 • Županijskom ili Trgovačkom sudu)
 • Obavljena stručna obuka pri strukovnoj udruzi stalnih sudskih tumača

Sudske tumače imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda nakon čega postaje ovlašten prevoditi tekst unutar jezične kombinacije za koju su imenovani.

Kada je potrebna ovjera sudskog tumača?

Općenito, ovjereni prijevodi su potrebni kod prevođenja dokumenata koji se koriste u službene svrhe. Ako niste sigurni treba li vam ovjereni prijevod savjetujemo vam da pitate službu kojoj predajete dokumentaciju. Ovjereni prijevodi su potrebni i fizičkim i pravnim
osobama, a u nastavku možete vidjeti popis najčešćih dokumenata koji zahtijevaju ovjeru sudskog tumača.

Dokumenti fizičkih osoba koji najčešće zahtijevaju ovjeru sudskog tumača:

 • ovjereni prijevod diplome
 • ovjereni prijevod svjedodžbe
 • ovjereni prijevod životopisa
 • ovjereni prijevod potvrde o nekažnjavanju
 • ovjereni prijevod uvjerenja o prebivalištu
 • ovjereni prijevod potvrde o zapošljavanju
 • ovjereni prijevod vozačke dozvole
 • ovjereni prijevod medicinske dokumentacije
 • ovjereni prijevod povijesti bolesti
 • ovjereni prijevod rodnog lista
 • ovjereni prijevod vjenčanog lista

Dokumenti pravnih osoba koji najčešće zahtijevaju ovjeru sudskog tumača:

 • ovjereni prijevod izvatka iz sudskog registra
 • ovjereni prijevod natječajne dokumentacije
 • ovjereni prijevod certifikata
 • ovjereni prijevod bankovne garancije
 • ovjereni prijevod sudskog rješenja
 • ovjereni prijevod poslovne bilance
 • ovjereni prijevod revizorskog izvješća
 • ovjereni prijevod računa dobiti i gubitka
 • ovjereni prijevod godišnjeg izvješća
 • ovjereni prijevod dokumentacije o specifikaciji proizvoda, strojeva i postrojenja

Potreban vam je prijevod?

Alpha prijevodi nude usluge neovjerenog i ovjerenog prijevoda svih dokumenata. Sve vrste prijevoda odrađuju visokokvalificirani prevoditelji i sudski tumači s dugogodišnjim iskustvom. U svojoj ponudi imamo prijevode na više od 10 svjetskih jezika. Među rijetkim prevoditeljskim agencijama posjedujemo certifikate prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 (sustav upravljanja kvalitetom) i EN 17100:2015 (sustav upravljanja kvalitetom za prevoditeljske tvrtke) koje nas obvezuju na poštivanje rokova i prevođenje vrhunske kvalitete, uz poštivanje poslovne terminologije.

Ako vam je potreban ovjereni prijevod, dokumente nam možete poslati na našu adresu e-pošte: info@alpha-prijevodi.hr.

Nakon besplatne procjene količine teksta reći ćemo vam okvirnu cijenu i rok izrade prijevoda.

Također, Alpha prijevodi svaki mjesec nude popust od 10 % na ovjerene prijevode za različite jezične kombinacije. Ovdje provjerite koja kombinacija je trenutno aktivna!