Sve što trebate znati o sudskim tumačima

By 22 ožujka, 2021Novosti

Tko su sudski tumači?

Sudski tumači su jedine ovlaštene osobe za uslugu prevođenja službenih dokumenata. Svojim potpisom i pečatom (ovjeravanjem) na prijevodu dokumenta sudski tumač potvrđuje kako je pripremljeni prijevod ispravan te prihvaća pravnu odgovornost za moguće pogreške.

Kako postati sudski tumač?

Da bi osoba postala sudski tumač odnosno ovlašteni prevoditelj mora zadovoljiti nekoliko uvjeta definirana Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima:

 • Opći uvjeti propisani za prijam u državnu službu
 • Završen sveučilišni diplomski studij
 • Znanje hrvatskog i stranog jezika (međunarodna svjedodžba priznatog ispita o poznavanju jezika – C2 razina prema Europskom referentnom okviru ili diploma sveučilišnog diplomskog studija filološkog smjera)
 • Položen ispit o poznavanju ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja (ispit se polaže pri nadležnom
 • Županijskom ili Trgovačkom sudu)
 • Obavljena stručna obuka pri strukovnoj udruzi stalnih sudskih tumača

Sudske tumače imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda nakon čega postaje ovlašten prevoditi tekst unutar jezične kombinacije za koju su imenovani.

Kada je potrebna ovjera sudskog tumača?

Općenito, ovjereni prijevodi su potrebni kod prevođenja dokumenata koji se koriste u službene svrhe. Ako niste sigurni treba li vam ovjereni prijevod savjetujemo vam da pitate službu kojoj predajete dokumentaciju. Ovjereni prijevodi su potrebni i fizičkim i pravnim
osobama, a u nastavku možete vidjeti popis najčešćih dokumenata koji zahtijevaju ovjeru sudskog tumača.

Dokumenti fizičkih osoba koji najčešće zahtijevaju ovjeru sudskog tumača:

 • ovjereni prijevod diplome
 • ovjereni prijevod svjedodžbe
 • ovjereni prijevod životopisa
 • ovjereni prijevod potvrde o nekažnjavanju
 • ovjereni prijevod uvjerenja o prebivalištu
 • ovjereni prijevod potvrde o zapošljavanju
 • ovjereni prijevod vozačke dozvole
 • ovjereni prijevod medicinske dokumentacije
 • ovjereni prijevod povijesti bolesti
 • ovjereni prijevod rodnog lista
 • ovjereni prijevod vjenčanog lista

Dokumenti pravnih osoba koji najčešće zahtijevaju ovjeru sudskog tumača:

 • ovjereni prijevod izvatka iz sudskog registra
 • ovjereni prijevod natječajne dokumentacije
 • ovjereni prijevod certifikata
 • ovjereni prijevod bankovne garancije
 • ovjereni prijevod sudskog rješenja
 • ovjereni prijevod poslovne bilance
 • ovjereni prijevod revizorskog izvješća
 • ovjereni prijevod računa dobiti i gubitka
 • ovjereni prijevod godišnjeg izvješća
 • ovjereni prijevod dokumentacije o specifikaciji proizvoda, strojeva i postrojenja

Potreban vam je prijevod?

Alpha prijevodi nude usluge neovjerenog i ovjerenog prijevoda svih dokumenata. Sve vrste prijevoda odrađuju visokokvalificirani prevoditelji i sudski tumači s dugogodišnjim iskustvom. U svojoj ponudi imamo prijevode na više od 10 svjetskih jezika. Među rijetkim prevoditeljskim agencijama posjedujemo certifikate prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 (sustav upravljanja kvalitetom) i EN 17100:2015 (sustav upravljanja kvalitetom za prevoditeljske tvrtke) koje nas obvezuju na poštivanje rokova i prevođenje vrhunske kvalitete, uz poštivanje poslovne terminologije.

Ako vam je potreban ovjereni prijevod, dokumente nam možete poslati na našu adresu e-pošte: info@alpha-prijevodi.hr.

Nakon besplatne procjene količine teksta reći ćemo vam okvirnu cijenu i rok izrade prijevoda.

Također, Alpha prijevodi svaki mjesec nude popust od 10 % na ovjerene prijevode za različite jezične kombinacije. Ovdje provjerite koja kombinacija je trenutno aktivna!

89 komentara